Informacje

Wydział Fizyki Uniwersytetu Opolskiego to jednostka dydaktyczno-naukowa należąca do struktur Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Opolskiego. Dzieli się na 4 katedry: Katedra Astrofizyki i Fizyki Teoretycznej, Katedra Fizyki Fazy Skondensowanej, Katedra Spektroskopii Plazmy oraz Katedra Zastosowań Fizyki Jądrowej.

W Katedrze Zastosowań Fizyki Jądrowej prowadzone są badania anihilacyjne opierające się na dwóch podstawowych technikach pomiarowych:

  • pomiarach poszerzenia dopplerowskiego linii anihilacyjnej
  • pomiarach czasów życia pozytonów

Natomiast prace prace teoretyczne prowadzone są:

  • z użyciem kodów GEANT4
  • oraz WIN2k3

W Katedrze podejmowane są tematy badawcze:

  • badania struktury elektronowej metali i stopów metali
  • określanie parametrów defektów strukturalnych
  • wyznaczanie energii tworzenia wakansów w stanie równowagi termodynamicznej
  • śledzenie kinetyki tworzenia defektów w procesie ściernia i tarcia
  • zmiany stanu defektowego w procesie topnienia
  • wpływ struktury elektronowej i defektów sieciowych na kinetykę i dynamikę dyfuzji i elektromigracji wodoru i jego izotopów w metalach przejściowych

Wyniki prowadzonych prac badawczych posłużyły do przygotowania wielu prac magisterskich przez studentów, nad którymi sprawowali opiekę pracownicy Katedry, jak również zaowocowały one wieloma publikacjami w pismach o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Poniżej znajduje się lista ostatnio publikowanych prac:


            133 J. Dryzek, P. Horodek, K. Siemek, " The slowing down times of positrons emitted from selected beta+ isotopes into metals ", (in press NIM B).

132 J. Dryzek, S. Lewicka, " Annihilation characteristics of confined 2D Positronium ", (in press J. Phys. : Conference Series).

131 J. Dryzek, P. Horodek, M. Wrobel, " Use positron technology to detect the defect beneath worn surface
of stainless steel 14301 (EN) under dry sliding condition
", Wear 294-295 (2012) 264-269.

130. P. Horodek, J. Dryzek, M. Wrobel " Positron Annihilation Study of Defects Induced by Various
Cutting Methods in Stainless Steel Grade 304
", Tribology Letters, 45 (2012) 341-347.


Obszar nauk ścisłych -> Dziedzina nauk chemicznych -> chemia