Kontakt

ul. Oleska 48
45-052 Opole
DOLNOŚLĄSKIE

Kierownik

Prof. dr hab. Jerzy Dryzek
Katedra Zastosowań Fizyki Jądrowej, Instytut Fizyki, Uniwersytet Opolski
77 452 72 50

Strona www